Personlig assistans

Tjänsten personlig assistans är till för dig med svårigheter som gör att du inte kan göra allting på egen hand, utan måste ha personal i form utav personliga assistenter som hjälper dig med olika saker i livet.
Om du är i behov av att få personligassistans i mer än 20 timmar per vecka, så är du godkänd för att få ta del av personlig assistans. Några av de skälen som kan ge upphov till personlig assistans är exempelvis om du har problem med badrumsaktiviteter, att du inte kan sköta dina måltider och behöver hjälp med din mat, att du inte kan prata med andra eller har svårigheter att vara i sociala sammanhang.Personal Vacation Assistance At Your Service Today
Dessa är några av skälen som utgör grunden till att du har rätt till assistansersättning. Är fallet att du har ytterligare behov som du behöver hjälp med, då kan du utöver assistansersättningen ansöka om mer hjälp som går att få.
Om du har något av dessa behov, men det sker under mindre tid än 20 timmar per vecka. Då har du fortfarande rätt till att få personlig assistans, men det blir via en annan enhet som du du tar kontakt med i den kommun du är bosatt i.
Hur får jag assistansersättning?
Först och främst behöver du ett utlåtande från din läkare som beskriver din funktionsnedsättning, vilka behov som du vill ha hjälp med och hur din funktionsnedsättning påverkar dig ilivet. Steget efter ditt läkarutlåtande, så tar du kontakt med Försäkringskassan som har hand om ditt ärende och som är den myndighet som tar beslut i assistansbidrag och ersättning.
Försäkringskassan berättar att de har en handläggningstid som ligger på ett par månader innan de kan ge dig ett beslut huruvida du är godkänd för att få personligassistans. Är fallet som så att du har personlig assistans innan du har fått något svar av Försäkringskassan och det är ett beslut som gör dig berättigad till ersättning. Då har du möjlighet att rapportera det till Försäkringskassan och lämna in rapporter och handlingar som styrker din assistans, för att kunna få ersättning för de utgifter som assistansen har fakturerats innan ditt beslut om assistansersättning https://assistansblogg.se/.
Kommer ditt beslut om ersättning och det är godkänt, så är nästa steg att välja hur din personliga assistans skall anordnas. Du kan på egen hand bestämma över vilka assistenter du ska få hjälp av eller om du vill få hjälp av kommunen eller ett externt företag som skall hjälpa dig med assistansen. Försäkringskassan rekommenderar att du har tagit det beslutet och meddelat dem det innan beslutet om ersättning är taget, eftersom det är till hjälp för alla parter i processen.
Det är upp till dig hur du väljer att göra med din personliga assistans. Blir det som så att du väljer att anlita ett företag eller kommunen eller om du väljer att ensam ta hand om rekrytering av personal och anställa på egen hand, så blir du tilldelad din berättigade utbetalning av ersättning antingen i förskott eller efterskott. Det som är mest vanligt att välja är efterskott och det innebär att du har valt att avsäga dig ansvar och har överlåtit ett företag eller kommunen att anställa och förse dig med vårdpersonal som hjälper dig med dina dagliga behov.
Det är viktigt att veta att för att få ta del av vårdpersonal behöver du göra en ansökan om personligassistans innan du harfyllt 65 år. Om du gör en ansökan efter att du blivit 65 år, så blir ansökan ogiltig och kommer dessvärre till äldreomsorgen som finns i den kommun som du är bosatt i.

Related Post